ბუხრის აშენება

გურამი
ტელ: 555 23 68 26
კვალიფიკაცია-ბუხრის მშენებელი
სამუშაო სტაჟი-15 წელი
ფასი-110-1200 ლარი

გელა ჭილაძე
ტელ: 555 23 68 26
კვალიფიკაცია- ბუხრის მშენებელი
სამუშაო სტაჟი-22 წელი
ფასი: სირთულის მიხედვით

CLOSE
CLOSE