კაფელი

ჯონი ჯვარშეიშვილი
ტელ: 558-65-08-66
კვალიფიკაცია- კაფელის დაგების სპეციალისტი
სამუშაო გამოცდილება: 20 წელი
ფასი კვადრატულზე: შეთანხმებით

ლევანი რაგაშვილი
ტელ :558-30-55-87
კვალიფიკაცია_- კაფელის დაგების სპეციალისტი
სამუშაო გამოცდილება: 15 წელი
ფასი კვადრატულზე: 30 ლარიდან

ამირან ბუდიანიძე
ტელ: 598-95-15-93
კვალიფიკაცია_კაფელის დაგების სპეციალისტი
სამუშაო გამოცდილება : 8 წელი
ფასი კვადრატულზე: შეთანხმებით

დათო დარბაიძე
ტელ:551-11-85-69
კვალიფიკაცია-კაფელის დაგების სპეციალისტი
სამუშაო გამოცდილება: 20 წელი
ფასი კვადრატულზე: 20 ლარიდან

იაგო თემერდელიძე
ტელ: 598000735
კვალიფიკაცია-კაფელის დაგების სპეციალისტი
სამუშაო გამოცდილება: 12 წელი
ფასი კვადრატულზე 20 ლარიდან

დათო არხოჟაშვილი
ტელ: 599634012
კვალიფიკაცია-კაფელის დაგების სპეციალისტი
სამუშაო გამოცდილება: 12 წელი
ფასი კვადრატულზე: 20 ლარიდან

ზვიადი ხარანაული
ტელ: 593000456
კვალიფიკაცია-კაფელის დაგების სპეციალისტი
სამუშაო გამოცდილება: 15 წელი
ფასი კვადრატულზე: 20-25 ლარიდან

CLOSE
CLOSE